புதன், டிசம்பர் 16, 2009

வீரர்கள் Vs கயவர்கள்..!
தாய்மண் காக்க
குண்டு துளைத்த நெஞ்சோடு
குருதி ஓடும் மண்மீது
எல்லையில் எதிரிகளை
உதிரிகளாக்கும் வீரர்கள்..!தன்னுயிர் காக்க
பொட்டுவெடிக்கும் பயந்து
கட்டிலுக்கடியில் ஒளிந்து
நம் மண்ணை மட்டும் - இது

உனக்கு இது எனக்கென
கூறுபோடும் கயவர்கள்..
!


இவர்களும் இந்தியர்கள்..!


இந்த வரிகளை எழுத் கரு தந்த அன்பர் eskitha swamyஅவர்களுக்கு நன்றி..!

திங்கள், டிசம்பர் 14, 2009

அந்நிய வங்கியில்..!


இச்சை தீர்க்க ஒத்த காசு
கச்சைகட்ட ஒத்த காசு

துறுவலுக்கு ஒத்த காசு
இரவலுக்கு மிச்ச காசு

ஏழை வீட்டு அடுப்பு
எரியவில்லை - அவன்
வயிறு மட்டும் எரியயிலே

எதற்கடா நம்ம காசு
அந்நிய வங்கியிலே..!

உனக்குத்தான்
பட்டுகோட்டையான் சொன்னான்
"ஆடி ஓடி பொருளைத் தேடி......
அவனும் திங்காம பதுக்கி வைப்பான்....
அதிலே இதிலே பணத்தைச் சேத்து
வெளியிடப் பயந்து மறச்சுவைப்பான் ;
அண்ணன் தம்பி பொண்டாட்டி புள்ளை
ஆருக்கும் சொல்லாம பொதைச்சு வைப்பான் ;
ஆகக் கடைசியில் குழியைத் தோண்டி
அவனையும் ஒருத்தன் பொதச்சு வைப்பான்
"

அந்நிய வங்கியில் (swish bank) இந்திய பணம், பாருங்கள் இங்கே ..!

சனி, டிசம்பர் 12, 2009

பாரதி..!


பாரதி - உன் பாடல் தீ
பாரிருள் அறுக்கும் பரிதி - நீ..!
நீ நடந்த வீதி - என்றும்
எங்கள் பள்ளிக்கூடம்..!

நீ சொல்லியதொரு பாதி - யாம்
உரைப்போம் உலகுக்கு மீதி..!
சொல்லுதல் யார்க்கும்எளிது - உனைப்போல் 
சொன்னது செயல் அரிது..! 

பாமரனுகாய் பாட்டு படித்தாய்,
வீரனாய் வாழ்ந்து இருந்தாய், 
இறந்தும் முடியாது தொடர்ந்தாய்..!

பார் எங்கும் உன் பா தங்கும் 
வானும் மண்ணும் உன்னை பாட கெஞ்சும் 
யாழும் குழலும் உன் கவிதை பாடும்..!

(இவைகள் அவர் பாடல்கள் படிக்கும் போது தோன்றிய சிந்தனை துளிகள், தொடர் சந்தங்கள் இல்லை)

வியாழன், டிசம்பர் 03, 2009

யார் கரங்கள்..!


சகோதரி அருணா அவர்களின் கரங்களினால் தீட்டிய கரங்கள்

அதனமிகளிடம் தனம்
தானம் வினவும் கரங்களா..!

இறைவனிடம் அவனோரம்
ஓரிடம் வேண்டும் கரங்களா..

நாளெல்லாம் நசிந்து - கூலிவேண்டும்
தினக்கூலியின் கரங்களா..!

வலிநிறைந்த கரங்களா..!
வலுவிழந்த கரங்களா..!

கறைபடிந்த கரங்களா..!
கலைசொரியும் கரங்களா..!

சித்தனின் கரங்களா..!
பித்தனின் கரங்களா..!

எஞ்சிந்தை உரைப்பது யாதெனில்
நல்லனவெல்லாம் செய்தும்

உள்ளனவெல்லாம் கொடுத்ததும்
கொண்டனவெல்லாம் இழந்து

சாய்வதற்கு தோள் தேடும்
உண்டுரங்க இடம் தேடும்

அடுத்தநொடி வாழ வழிதேடும்
ஈழத்தமிழனின் கரங்களே..!